تنهایی - 1393-12-02 18:21:00
تنهایی - 1393-11-17 03:18:00
.... - 1393-07-25 04:40:00
سهم - 1396-01-23 15:55:00
خونه دل - 1396-03-20 04:51:00
- 1392-12-13 16:49:00
زمانه - 1396-04-12 17:10:00
دوستی - 1394-10-16 20:30:00
بگ. - 1392-10-26 21:00:00
گـآهی بـﮧ خـُدا الـتــمـآس میکُنــَم - 1392-10-12 20:40:00
یاد گرفته ام - 1395-12-01 06:40:00
حکایت من... - 1395-02-17 08:29:00
عشق - 1392-10-11 18:16:00
اشک - 1392-10-10 18:19:00
بزرگی.... - 1392-10-10 12:21:00
بامن که باشی - 1392-08-17 20:30:00
لمس کن واژه های نم زده ی مــــــــــــــــــــــــرا - 1392-08-01 11:54:00
درگیر تو... - 1392-07-26 13:47:00
اما نامیدی ها را هرگز ... - 1392-07-26 13:33:00
درد دارد - 1392-07-24 21:50:00
گاهی - 1392-07-24 22:00:00
عـــاشــقـآنـــﮧ هـــآ ... - 1395-04-25 23:16:00
گفتــــــــی - 1392-07-03 18:04:00
من شاعر نیستم... - 1392-06-22 16:00:00
غریبه آشنا... - 1396-03-04 17:53:00
کودک! - 1396-03-20 04:52:00
خدارو دوست دارم - 1395-11-22 13:35:00
کمی با من بنشین - 1393-01-01 07:00:00
من و تو ... - 1396-03-20 03:46:00
بازیـچـــه . . . - 1394-05-21 11:10:00
جنگل سوخته - 1392-10-01 07:01:00
- 1392-09-01 07:01:00
شاعر چشمان توام.... - 1394-04-18 09:32:00
دلگیرم - 1392-06-10 07:00:00
آدم ها دو دسته اند - 1392-07-01 02:30:00
هیــــــــــــــس !!! - 1392-06-03 18:20:00
عشق - 1392-05-26 23:47:00
ایــن نمـآیــش تـڪـ…ـ…ـرآرے ، ایــטن פֿـنـده هـآے زورڪـ…ـ…ـی … - 1395-09-21 21:39:00
شاید - 1392-05-24 21:58:00
ساخت لوگو - 1392-05-24 14:10:00
ایــن نمـآیــش تـڪـ…ـ…ـرآرے ، ایــטن פֿـنـده هـآے زورڪـ…ـ…ـی … - 1395-12-05 17:00:00
נیگـﮧ هیچ ۅقت بر نمے گرנכּ . . . - 1394-03-19 15:32:00
جماعت نـا اهـــڵ . . . - 1392-06-01 07:10:00
به سلامتی... - 1392-05-18 07:00:00
یـﮧ ۅقتایے بایـנ رفت . . . - 1392-05-13 13:35:00
صدای قلبم - 1392-05-09 12:17:00
خدایا - 1392-04-27 05:04:00
دوستت دارم... - 1392-04-20 04:44:00
زندگی - 1392-04-07 18:30:00
عاشق - 1392-03-31 10:19:00
- 1392-03-31 10:06:00
دنیای من - 1392-03-31 10:04:00
کاش - 1392-03-31 09:56:00
عاشقت مرد - 1395-02-17 08:25:00
چه خوب است - 1392-04-01 11:00:00
باختم - 1392-03-27 16:51:00
دیوار بلند - 1392-05-01 12:10:00
با تو - 1392-03-27 16:34:00
امروز چند شنبس...!!!! - 1392-03-27 16:30:00
دلمان خوش است - 1392-03-27 16:14:00
نـمــیـری از یاد - 1395-07-09 15:58:00
زندگی - 1392-03-03 22:00:00
دوستت دارم... - 1392-03-02 09:10:00
خاطرات... - 1392-05-01 12:12:00
باور خالی - 1392-03-01 22:00:00
غرق...بغض - 1395-11-22 13:35:00
در شهر... - 1392-02-05 11:40:00
دلگیرم - 1392-02-04 15:20:00
ثـــروت واقـــــــعی - 1392-01-23 10:31:00
درد - 1392-01-23 10:28:00
دیگر برایم قصـــــــــــــه نگو - 1395-11-28 22:40:00
چقدرسرده نگاه من - 1392-01-09 18:10:00
چراتنها؟ - 1392-01-09 19:20:00
کاش - 1392-01-09 17:31:00
لیاقت - 1392-05-02 12:00:00
دلتنگیت - 1392-01-04 22:07:00
زندگـــــــــــی زیبـاست! - 1392-01-04 22:00:00
فاصله ها - 1391-12-19 16:39:00
دلم که میگیره - 1391-12-19 16:37:00
لیاقت - 1391-12-19 16:39:00
درک و شناخت - 1391-12-19 16:21:00
عجیب!!!!!! - 1391-12-19 16:16:00
مهم نیست - 1391-12-19 16:05:00
گاهی آدم میماند! - 1391-12-19 15:59:00
در کنـج دلم عشق کسی خـانـه نــدارد - 1396-04-12 17:14:00
فقط یک جمله - 1391-12-02 17:35:00
غریبه - 1391-11-18 14:43:00
دلتنگی - 1391-11-18 14:35:00
میخــــــواهم عوض شوم ! - 1395-09-19 08:55:00
آدمهای - 1391-10-27 14:03:00
عشق - 1391-10-27 14:04:00
کنار دریا - 1391-10-27 13:45:00
خیلی سخته - 1391-10-15 17:55:00
شبی - 1392-04-07 18:20:00
دوری - 1391-10-15 17:06:00
گاهی.. - 1391-10-15 17:06:00
بهشت - 1391-10-15 16:59:00
اشک... - 1391-10-15 16:46:00
گاهی - 1391-10-15 16:46:00
چه زیباست - 1391-05-03 17:40:00
کاش - 1391-10-15 16:46:00
عاشقانه ترين نگاهم - 1397-01-05 01:00:00
چه شبهایی - 1391-10-15 16:36:00
جمله های کوتاه عشق - 1391-10-15 16:20:00
یه دوست - 1391-10-15 16:34:00
آرزوهام - 1391-10-15 16:22:00
دوست دارم - 1391-10-15 15:59:00
دوست - 1391-10-15 16:22:00
دوســــت دارم یـــــک شــــبـــه - 1395-09-19 08:53:00
کتاب.... - 1391-10-15 15:54:00
بازهم بگو - 1391-09-15 18:49:00
عشق - 1391-09-15 18:41:00
فقط دوست دارم - 1391-09-15 18:36:00
هیاهو - 1391-09-15 18:27:00
دلم تنگه... - 1391-08-25 16:59:00
صدا... - 1391-08-25 16:49:00
چه ساده - 1391-08-25 16:46:00
وفادار... - 1391-08-25 16:45:00
بغض - 1391-08-25 16:36:00
دلگیرم - 1391-08-11 15:00:00
گاهی... - 1391-08-11 14:53:00
بگو... - 1391-08-11 14:44:00
I crying only for you - 1391-08-11 14:34:00
سکوت - 1391-08-11 14:33:00
معنی دوستت دارم یعنی چه؟ - 1391-08-11 14:27:00
خاطر تو... - 1391-08-11 14:19:00
یکرنگ که باشی.... - 1391-06-29 16:06:00
واسه تو قلب من امن همیشه - 1391-06-29 15:45:00
تقدیم به کسی که دلم واسش پر میزنه: - 1391-06-26 23:27:00
در کنار دیگریست ! - 1391-06-26 16:49:00
تنها! - 1391-06-26 16:46:00
روزگاری - 1391-06-26 16:50:00
یادش بخیر - 1391-06-26 15:48:00
باید امشب بروم - 1391-06-26 16:52:00
تنهایی....یعنی... - 1391-06-22 12:17:00
سکوت - 1391-06-22 12:03:00
این جانم که میگویی........ - 1391-06-22 12:02:00
باران و دلتنگی من - 1391-06-22 11:53:00
دوستم نداشتی..... - 1391-06-22 11:51:00
حلالت میکنم اما....... - 1391-06-22 11:46:00
گدائی - 1391-06-22 11:43:00
آوای باد... - 1391-06-22 11:37:00
تازه میفهمی.... - 1391-06-22 11:34:00
تقدیم به کسی که دوستش دارم - 1391-06-22 12:57:00
به همین راحتی! - 1391-06-22 12:55:00
ادم ها که عوض می شوند - 1391-06-10 23:30:00
تولد و مرگ - 1391-06-10 23:15:00
گـــــــــــــــرگ - 1391-06-10 23:01:00
چـقــــدر ســـختــــه - 1391-06-10 23:00:00
خسته شدی - 1391-06-10 23:07:00
باورکن............ - 1391-06-10 22:53:00
پر . . . - 1391-06-10 22:53:00
من خوبم.اما...... - 1391-06-10 22:52:00
با حال - 1391-06-10 22:48:00
آی آدمها... - 1391-06-10 22:45:00
موسیقی متن - 1391-06-22 13:00:00
رنگ عوض کنی - 1395-11-28 22:30:00
یک آرزو... - 1391-05-27 16:48:00
تلاش نكن - 1391-05-27 16:44:00
تنهایی - 1391-05-27 16:42:00
خونه اجاره ای .....! - 1391-05-27 16:40:00
- 1391-05-27 16:31:00
دانشجو دختر حاضر جواب (جااالب) - 1391-05-27 16:31:00
تاریکی - 1391-05-27 16:24:00
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاران - 1395-11-22 13:43:00
دیوار سکوت - 1391-05-27 16:08:00
اعتماد - 1391-05-27 15:55:00
تو هم حرفی بزن - 1391-05-27 15:46:00
زندگی باید کرد... - 1391-02-22 21:21:00
حکمت - 1391-02-22 21:06:00
خستـﮧ ام - 1391-02-22 20:37:00
دوست داشتن... - 1391-02-22 20:36:00
ترکم کنی - 1391-02-22 20:25:00
ترازوی عدالت - 1391-02-22 20:25:00
ساعات .... - 1391-02-22 20:18:00
لبخند بزن... - 1391-02-22 21:07:00
تو بردی... - 1391-02-22 21:07:00
دلم .... - 1391-02-10 21:34:00
برای همه وقت ها - 1391-02-10 21:35:00
خیلی سخته توهم شاید بدونی؟ - 1391-02-22 21:16:00
علم و ثروت - 1391-02-10 21:27:00
دوست داشتن... - 1391-02-10 21:27:00
دل من - 1391-02-10 21:16:00
عشق... - 1391-02-10 21:13:00
در حال رفتن - 1391-02-10 21:02:00
شما آگه عشق بشین چیکار می کنین - 1394-11-28 22:34:00
فقط عشق - 1386-01-13 19:23:00
بـــــــــــــــاز - 1390-11-14 13:37:00
بهانه - 1390-11-14 14:59:00
تقدیم به تموم دل سپرده ها - 1390-11-14 14:52:00
گناهت را نمی بخشـــم - 1391-01-10 14:56:00
هست... - 1390-11-14 14:52:00
این شعر زیبا - 1390-11-14 14:50:00
شعر بیکرانه!!!! - 1390-11-14 14:45:00
شعر مرداد - 1390-11-14 14:38:00
بغض ناصبور - 1390-11-14 14:39:00
شعر یار - 1390-11-14 14:36:00
عشق من و... - 1391-05-27 13:17:00
رهاترین هم که باشی باز هم.... - 1390-11-14 14:29:00
چه خوب! - 1391-01-11 14:29:00
دلتنگی... - 1390-11-14 14:26:00
معتقدم - 1390-11-14 14:25:00
حیاط خلوت دلم... - 1390-11-14 14:24:00
شعر باران - 1391-01-11 14:23:00
شعر راز گل سرخ - 1390-11-14 14:22:00
حکایت دل - 1390-11-14 14:19:00
راه بی پایان - 1390-11-14 14:15:00
شعر به یاران نیمه را - 1390-11-14 14:14:00
گمان - 1390-11-14 14:10:00
شعر با یاد دل که اینه ای بود - 1390-11-14 14:09:00
شعر چشم من روشن - 1390-11-14 14:06:00
شعر آوار رنگ - 1390-11-14 14:01:00
شعری زیبا از نویسنده - 1390-11-14 14:01:00
شعری کوتاه و زیبا - 1390-11-14 14:00:00
من - 1390-11-14 13:58:00
دل - 1390-11-14 13:52:00
شعر زیبای روی - 1390-11-14 13:52:00
شعر آرزو - 1390-11-14 13:49:00
شعر اسیر - 1390-11-14 13:40:00
من اینجا بس دلم تنگ است - 1390-11-14 13:34:00
از تو دل بریدم عاقبت ولی ... - 1390-11-14 13:33:00
قلب من - 1390-11-14 13:33:00
!!!!! - 1390-11-14 13:21:00
معشوق - 1390-11-14 13:18:00
شعر - 1390-11-14 13:21:00
خدایـــا دلــــــم بـــاز امشب گــــــرفته... - 1391-01-12 19:14:00
تنهایی... - 1390-11-01 18:09:00
خیانت - 1390-11-01 17:38:00
هرگز .... - 1390-10-13 16:45:00
مثل بقیه - 1390-11-01 18:08:00
هرچه می روم... - 1390-11-01 18:07:00
هوس .... - 1390-11-01 18:06:00
فرق ندارد - 1390-11-01 18:04:00
دلتنگمی ؟! - 1390-11-01 18:02:00
گذشت آن زمان - 1390-10-01 17:59:00
گذشته - 1390-10-01 17:52:00
سـکوت - 1390-11-01 17:37:00
سخت .... - 1390-11-01 17:34:00
♫ ♬ ♩ ♫ ♪ - 1390-11-01 17:30:00
اشک و لبخند - 1390-11-01 17:24:00
یه وقتایی .... - 1390-11-01 17:29:00
جای خالیت - 1390-11-01 17:19:00
دلتنگم... - 1390-10-01 17:20:00
حکایت - 1390-10-01 17:17:00
قسمت آخر... - 1390-11-01 17:14:00
رسم ناجوانمردی - 1390-10-01 17:14:00
به درک - 1390-10-01 17:13:00
بودن - 1390-11-01 17:06:00
نیایش با خدا - 1390-10-01 17:06:00
یه سلامتی - 1390-11-01 17:05:00
ارزش - 1390-10-01 17:04:00
باور.. - 1390-10-01 16:58:00
یادش بخیر... - 1391-01-13 11:02:00
بـــــــــــــــــــغــــــــــــــض - 1390-10-01 16:56:00
غریبـــه - 1390-10-01 16:54:00
همین.. - 1390-10-01 16:53:00
عاشقانه هایم - 1390-11-01 16:42:00
صدای پای رفتن ات - 1390-11-01 16:41:00
تصویر تلخ.. - 1390-10-01 16:40:00
باشه............. - 1390-10-01 16:38:00
دلـــ تنگـــ .. - 1390-10-01 16:37:00
نبودنش - 1390-10-01 16:32:00
سکوت زندگی - 1390-10-01 16:33:00
حدفاصل - 1390-10-01 16:31:00
شهاب یادت ..... - 1390-10-01 16:29:00
آنتی خواب! - 1390-10-01 16:27:00
چرا - 1390-10-01 16:23:00
سقوط - 1390-10-01 16:14:00
قمار - 1390-10-01 16:19:00
معجزه - 1390-10-01 16:15:00
حرمت اشک... - 1390-10-01 16:12:00
از کـــــــــــی ؟! - 1390-10-01 16:05:00
با تو .... - 1390-10-01 16:03:00
پرنده بی بال - 1390-10-01 15:42:00
قفس اما... - 1390-10-01 15:41:00
دل شکسته - 1390-08-24 17:16:00
کاش - 1390-08-24 18:02:00
کبوتر شد و رفت... - 1390-08-24 18:00:00
شعربا من بمان - 1390-08-24 18:01:00
آهنگ زندگی - 1390-08-24 17:48:00
مناجات "پناهم بده" - 1390-08-24 17:49:00
شعر دیگر هیچ امیدی نیست - 1390-08-24 17:48:00
یادمان باشد - 1390-08-24 17:44:00
آری ، عشق .. و عشق و عشق! - 1390-08-24 17:41:00
دوست داشتـــن ِ بے نیــــاز - 1390-08-24 17:40:00
یادآوری..... - 1390-08-24 17:21:00
عشق - 1390-08-24 17:21:00
صبر - 1390-08-24 17:18:00
سفری باید رفت... - 1390-08-24 17:08:00
عشق - 1390-08-24 17:15:00
بغض - 1390-08-24 17:10:00
دلتنگم... - 1390-08-24 17:03:00
بغض - 1390-08-24 17:04:00
تنهایی - 1390-08-24 16:53:00
یک تلنگر کافیست... - 1390-08-24 16:44:00
ای عشق ... - 1390-08-24 16:48:00
ای عشق ... - 1390-08-24 16:48:00
- 1390-08-24 16:50:00
زندگی ، باور ، محبت ، عشق - 1390-08-24 16:44:00
فقط بیا عزیزم - 1390-08-24 16:30:00
از تو دل بریدم عاقبت ولی ... - 1390-08-24 16:32:00
من دلم تنگ خودم گشته... - 1390-08-24 16:30:00
باید میفهمیدم ... - 1390-08-24 16:27:00
دل نوشته... - 1390-08-24 16:27:00
دلتنگی... - 1390-08-24 16:23:00
گریه کن... تسکین است - 1390-08-24 16:22:00
تلخ و شیرین... - 1390-08-24 16:19:00
عشق ورزیدن ضمانت تنها شدن نیست.... - 1390-08-24 16:19:00
بگو تا بنویسم - 1390-08-24 16:17:00
عشق یعنی - 1390-08-24 16:16:00
وقتی تو نیستی - 1390-08-24 16:13:00
میان من و تو - 1390-08-24 16:13:00
گله ای نیست ... - 1390-08-24 16:12:00
هزار حرف نگفته - 1390-08-24 16:11:00
عشق یعنی - 1390-08-24 16:10:00
بدتر زمانی که دل یک مرد می گیرد - 1390-08-24 16:03:00
کل کل شاعر زن و شاعر مرد - 1390-08-24 16:04:00
لحظه ها - 1390-08-24 16:05:00
راز دلم تنهایم - 1390-08-24 16:04:00
جز آن یک نفر - 1390-08-24 16:02:00
لحظه های..... - 1390-08-24 16:02:00
نَفَس - 1390-08-24 16:00:00
آه ای دل ... - 1390-08-24 15:45:00
اینه جواب من دیگه؟ - 1390-08-24 15:52:00
حكایت توست با من اوج گرفتى - 1390-08-24 15:53:00
او هنوز خیال مرا ترك نكرده بود...! - 1390-08-24 15:47:00
بدجوری دلم گرفته... - 1390-08-24 15:44:00
عاشق - 1390-08-24 15:43:00
دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده - 1390-08-24 15:36:00
چشمان خیس - 1390-08-24 15:36:00
دوستت ندارم ... - 1390-08-24 15:36:00
چشمان خیس - 1390-08-24 15:36:00
دوست دارم - 1390-08-24 15:36:00
رسم عشق - 1390-08-24 15:25:00
دوست دارم - 1390-08-24 15:30:00
بر میخیزم... - 1390-08-24 15:02:00
َرج زندگی - 1390-03-24 21:39:00
هنر - 1390-03-03 01:04:00
شاعر و فرشته و عشق - 1390-03-02 23:58:00
می روم... - 1390-03-02 23:58:00
اسیر عشقت - 1390-03-02 23:52:00
« دوستت دارم » - 1390-03-02 23:52:00
شعر نگاهی برای دوست داشتن - 1390-03-02 23:51:00
شعرزیبای تعلیم عشق - 1390-03-02 23:47:00
عشق جگر خـوار - 1390-03-02 23:47:00
بهانه - 1390-03-02 23:45:00
"افسوس" - 1390-03-02 23:43:00
"شعرزیبای تو را دوست ندارم" - 1390-03-02 23:43:00
جملات زیباوحکیمانه - 1390-03-02 23:41:00
شعراین بار عاشق تر منم - 1390-03-02 23:39:00
ترانه زیبا - 1390-03-02 23:36:00
باور - 1390-03-02 23:35:00
امشب - 1390-03-02 23:32:00
شعری پروانه - 1390-03-02 23:33:00
شعر لحظه ها و احساس ها - 1390-03-02 23:31:00
شعرم آهنگ تو دارد - 1390-03-02 23:30:00
"باران بر من ببار" - 1390-03-02 23:30:00
شعر بوسه - 1390-03-02 23:29:00
شعر عشق - 1390-03-02 23:27:00
بگذارید بگریم - 1390-03-02 23:27:00
بهانه ی با تو بودن - 1390-03-02 23:24:00
مـن بـه خـود می گـویـم: - 1390-03-02 23:23:00
بگذار بمیرم - 1390-03-02 23:21:00
رویای دلاویـزم - 1390-03-02 23:19:00
روبروی هم - 1390-03-02 23:18:00
اسیرم - 1390-03-02 23:17:00
عاشقانه - 1390-03-02 23:17:00
به تو می اندیشم ... - 1390-03-02 23:16:00
شعرپروانه - 1390-03-02 23:13:00
غم دوری - 1390-03-02 23:10:00
- 1390-03-02 23:10:00
شعرمن از اینجا خواهم رفت - 1390-03-02 23:09:00
بی تو - 1390-03-02 23:08:00
شعر زیبای" از دست تو" - 1390-03-02 23:00:00
گمان میکردم - 1390-03-02 23:00:00
- 1390-02-28 23:03:00
ستاره های سربی - 1390-02-28 23:00:00
زندگی - 1390-02-28 22:55:00
بهار.... - 1390-02-28 22:53:00
شعر عشق ورزی - 1390-02-28 22:53:00
سخنان ارزشمند - 1390-02-28 22:42:00
نیایش با خدا - 1390-02-28 22:45:00
پرنده غمگین - 1390-02-28 22:42:00
جملات زیبا - 1390-02-28 22:36:00
جملات زیبا - 1390-02-28 22:37:00
حرف دلم - 1390-02-28 22:35:00
.... غزل .... - 1390-02-28 22:32:00
به تو می اندیشم - 1390-02-28 22:32:00
شعر بی نیاز - 1390-02-28 22:32:00
جملات زیبا - 1390-02-28 22:28:00
شعر راز دل - 1390-02-28 22:26:00
نامردی روزگار... - 1390-02-28 22:26:00
بگو تا بنویسم - 1390-02-28 22:16:00
چه می شد اگر؟؟؟؟ - 1390-02-28 22:16:00
لحظه دیدار... - 1390-02-28 22:07:00
روز نو آمد - 1390-02-28 21:58:00
سرنوشت - 1390-02-28 22:00:00
شریک بی کسی ... - 1390-02-28 21:57:00
دست.... - 1390-02-28 21:52:00
شعر من هنوز از تو می خونم عاشقونه - 1390-02-28 21:52:00
زندان - 1390-02-28 21:45:00
چگونه می توانم؟..... - 1390-02-28 21:45:00
زندگانی پیچک است... - 1390-02-28 21:40:00
شعر ذره ای در نور - 1390-02-28 21:42:00
نشد که نشد !... - 1390-02-28 21:30:00
نشد که نشد !... - 1390-02-28 21:30:00
وجود تو...! - 1390-02-28 21:28:00
می بوسم ُ می گذارم کنار - 1390-02-28 12:46:00
شعر حتما دو چشم خیس مرا، آب می بُرُد - 1390-02-28 12:46:00
خنده ی تلخ من از گریه غم انگیز تر است - 1390-02-28 12:43:00
نه... - 1390-02-28 12:43:00
دنیا خیلی بزرگه... - 1390-02-28 12:42:00
برگ وشاخه - 1390-02-28 12:41:00
غرق خواهم شد !! - 1390-02-28 12:40:00
بیـــم فرو ریختـــن - 1390-02-28 12:39:00
اندیـــــشه - 1390-02-28 12:38:00
زندگی5 - 1390-02-28 12:37:00
زندگی یعنی یک سار پرید... - 1390-02-28 12:36:00
من عاشق توام - 1390-02-28 12:35:00
قصه این است ...! - 1390-02-28 12:33:00
ساربان.... - 1390-02-28 12:33:00
چرا تنهایم - 1390-02-28 12:31:00
و عشقت..... - 1390-02-28 12:31:00
ماه و بركه - 1390-02-28 12:26:00
عشق این است... - 1390-02-28 12:24:00
مستعمره عشق - 1390-02-28 12:24:00
موفقیت - 1390-02-28 12:21:00
محاكمه - 1390-02-28 12:20:00
سالها همصحبتم بودی - 1390-02-28 12:18:00
نفس بده كه برایت ....نفس نفس بزنم, - 1390-02-28 12:16:00
رویای با تو بودن - 1390-02-28 12:15:00
یک حرف تازه - 1390-02-28 12:14:00
کوچ - 1390-02-28 12:13:00
وصال - 1390-02-28 12:11:00
شعری زیبا# - 1390-02-28 12:10:00
کوتاه اما.... - 1390-02-28 12:09:00
گُنگ - 1390-02-28 12:08:00
خداحافظی تو - 1390-02-28 12:06:00
شرح حال غم - 1390-02-28 12:06:00
شعری زیبا 00 - 1390-02-28 11:54:00
خدایا - 1390-02-28 11:54:00
خوب ترین جای جهان - 1390-02-27 01:23:00
کمی آهسته تر زیبا - 1390-02-27 01:21:00
نیایش با خدا - 1390-02-27 01:21:00
من خودم بودم - 1390-02-27 01:18:00
شعری زیبا از سعدی - 1390-02-27 01:11:00
خدا هنوز اون بالا با توست - 1390-02-27 01:12:00
گمشده... - 1390-02-27 01:11:00
عاشق شدن برای من ِ خسته دیر بود - 1390-02-27 01:09:00
شعری زیبا 9 - 1390-02-27 01:07:00
زندگی - 1390-02-27 01:07:00
هر چه هستی باش اما باش - 1390-02-27 01:03:00
بغضم گریه ی خندان - 1390-02-27 01:02:00
خسته ام - 1390-02-27 01:01:00
دلتنگی... - 1390-02-26 23:55:00
آتش گرفت - 1390-02-26 23:55:00
همه را دوست بدار - 1390-02-26 23:55:00
جملات زیبا - 1390-02-26 22:52:00
سخنانی زیبا - 1390-02-26 22:48:00
شعری زیبا .... - 1390-02-26 22:47:00
"دوست داشتن" - 1390-02-26 22:43:00
تو كه.... - 1390-02-26 22:44:00
خداوند تو را عاشقانه دوست دارد... - 1390-02-26 22:43:00
از زبان یک فرشته - 1390-02-26 22:41:00
عریان‌ترین حرف‌هایم - 1390-02-26 22:42:00
کاش میدانست... - 1390-02-26 22:37:00
مرگ!!! - 1390-02-26 11:04:00
زندگی!!!! - 1390-02-26 11:02:00
گریه های شبانه - 1390-02-23 15:48:00
دوستی یا رفاقت!!! - 1390-02-23 09:42:00
غم روزگار.... - 1390-02-23 09:35:00
حقیقت.....؟ - 1390-02-22 09:36:00
عشق - 1390-02-22 09:12:00
شعرچشم های بارونی - 1398-11-17 23:45:00
دوری و دوستی!!! - 1390-02-12 21:25:00
امشب و تنهایی من... - 1390-02-12 21:26:00
عشق تو... - 1390-02-12 21:19:00
می میرم اگه روی دلم پا بذاری - 1390-02-12 21:19:00